Årsmøte Bergen og omegn lokallag

Publisert den: 07. Februar 2024

Velkommen til årsmøte i Bergen og omegn lokallag!

DAGSORDEN – ÅRSMØTE FOR 2024
1. Valg av møteleder
2. Valg av møtesekretær (referent)
3. Godkjenning av innkalling
4. Navneopprop
5. Konstituering
5.1. Godkjenning av dagsorden
5.2. Valg av tellekorps
5.3. Valg av to til å underskrive protokollen
6. Styrets årsberetning 2023
7. Regnskap 2023
8. Innkomne saker
- 1 sak. - Barn/unge med stoffskiftesykdom
9. Strategi og handlingsplan for Stoffskifteforbundet
- Forslag til medlemsarrangementer
10. Budsjett 2024
- 1 sak - Styregodtgjørelse/honorar
11. Valg av nytt styre - det er flere viktige verv på valg - kom og bruk din stemmerett:-)
 

 

Styret har fokusert på å gi våre medlemmer gode arrangementer med lav egenbetaling i 2023. Vi har hatt en nedgang i medlemstallene i 2023, men grunnet overføring av medlemmer som har lagt uten lokallag har vi hatt en liten økning i medlemsmassen. Dette utgjør 60 medlemmer.

Styret ønsker at medlemmene våre skal oppleve en reell verdi av sitt medlemskap, gjennom attraktive medlemsmøter med aktuelle foredragsholdere og sosialt samvær. Vi har egenfinansiert våre medlemsaktiviteter i så stor grad som mulig. Det har vært få lokaler tilgjengelig, og de vi kunne booke hadde økt kraftig i pris. Arrangementer er derfor i all hovedsak lagt til LMS senteret.

Styret har fokus på å skape et åpent, positivt og inkluderende lokallag hvor våre medlemmer føler seg velkommen og ivaretatt. I 2023 ble det valgt ett styremedlem som skulle fokusere på UNG medlemmer. Dessverre grunnet frafall har vi ikke kunnet prioritere denne gruppen i inneværende år. Vi ser frem til å ha flere aktiviteter for våre ungmedlemmer. Byvandringen har vært et positivt arrangement dette er noe styret vil fortsette med i 2024 også. Styret takker for året som er gått, og ser frem til spennende aktiviteter og sammenkomster i 2024.

 

Lokallagets styre Lokallagets styre har bestått av følgende personer i 2023,:

Leder: Monica Sæthre

Nestleder: Renate Miranda

Kasserer: Ingeborg Marie Lohne Hjelmaas

Sekretær: Camilla Reinertsen

Styremedlem: Ragnhild Fossheim

Styremedlem: Jørund Dahlen Bøhn (unggruppe)

1.Varamedlem: Torunn Utkilen

2.Varamedlem: Else Planting

3.Varamedlem: Linn Kleppevik

Likemannsansvarlig: Ragnhild Fossheim

Revisor: Marianne Bergtun

Powered by Cornerstone